Thiết Bị Nha KHoa

Thiết Bị Nha Khoa

1. Máy hấp tiệt trùng hơi nước Lina Type B của W&H

Thiết Bị Tẩy Trắng Răng Toàn Hàm Lumacool


VistaScan Mini Plus

 
 


Máy Cạo vôi siêu âm


Máy chụp X - Quang Nha Khoa


Ghế Nha Khoa